Boukely bevallen van gezonde zoon

Onze assistente Boukely is (vroeg) bevallen van een gezonde zoon: Aiden.

Hoewel pas ruim 6 weken later 'uitgerekend', is Boukely op 27 december jl. al bevallen van haar tweede zoon. Moeder en kind maken het gelukkig goed! Wel verblijven ze vooralsnog in het MeanderMC. We moesten Boukely daardoor wat eerder missen (u heeft dit mogelijk reeds gemerkt) maar we hebben weer gezorgd voor zo goed mogelijke vervanging tijdens haar zwangerschapsverlof.