Corona-nieuws! (en handige websites)

NIEUW is de app. die gebruikt kan worden om de eigen gezondheid te monitoren in samenwerking met UMCU en OLVG. Hoe meer mensen hieraan meedoen, des te beter komt ook in beeld hoe de verspreiding van (ook mogelijk licht verlopende) infecties in de regio is. Tevens vindt u hier meer informatie over het verloop en kunt u eventueel terecht met vragen. LET WEL: het vervangt niet de zorg van de huisarts of de HAP-Eemland in geval van ernstige ziekte of benauwdheid!! 

U kunt de informatie vinden via deze link: https://luscii.com/nl/umc-corona-check/

 

Steun in Coronatijd: 

Er is nu ook een site waar mensen terecht kunnen die psychisch kwetsbaar zijn, ofwel gewoon erg angstig worden van alle 'Corona-berichten en veranderingen'. Voor wie wil is de organisatie MIND nu een speciale "Corona-pagina" gestart: https://wijzijnmind.nl/corona

Het is ook mogelijk om, wanneer u zich ongerust maakt over iemand met een psychische kwetsbaarheid in uw omgeving, te bellen met 'de Boei': 033-2992922

 

 

1. Beleid inzake het Corona-virus:

Het zal u niet zijn ontgaan dat er vanaf vandaag (zondag 15 maart) een strenger beleid van kracht is met betrekking tot het Coronavirus en hoe verdere verspreiding daarvan te voorkomen / vertragen. Dit duurt voorlopig tot 6 april en is in ons aller belang!

Dit beleid heeft ook consequenties voor de zorg van onze patiënten en hoe we die in onze huisartsenpraktijk vorm gaan geven.

Wij sluiten hiermee aan bij het beleid dat onder meer ook in het Meander wordt gevoerd en zullen alleen nog maar “niet-uitstelbare zorg” verlenen en wel met zo weinig mogelijk fysiek contact.

Dit betekent concreet dat we zoveel mogelijk afspraken die al staan gepland zullen omzetten naar een telefonische afspraak en ook nieuwe afspraken zo mogelijk telefonisch of via e-consultatie zullen plaatsvinden.

Voor nieuwe afspraken en vragen geldt dat u wordt verzocht alleen telefonisch contact op te nemen. In alle gevallen zal telefonisch worden beoordeeld welke zorg noodzakelijk is. Indien daarbij blijkt dat een bezoek aan de praktijk tóch nodig is zal dit direct door de huisarts met u worden afgestemd.

Voor mensen die mogelijk met het Coronavirus zijn besmet en die tóch door de dokter moeten worden gezien, wordt een apart spreekuur ingericht, ofwel een huisbezoek afgelegd, in overleg.

 

Om te voorkomen dat patiënten elkaar danwel de zorg-medewerkers besmetten in onze praktijk zijn de volgende regels opgesteld die gelden vanaf maandag 16 maart:

- We proberen het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te   beperken.

- Een afspraak bij de huisarts is alleen nog mogelijk als uw gezondheid in gevaar is (GEEN afspraak maken voor een consult dat kan wachten).

- Alle afspraken lopen tijdelijk via de telefoon. Het maken van een afspraak middels de webagenda is dus momenteel niet mogelijk.

- Kom nooit zomaar zonder aankondiging naar de praktijk maar bel. 

- Moet u nog een briefje of verwijzing ophalen, bel dan, dan sturen we het voor u op.

- Visites worden alleen gedaan in het geval de huisarts moet beoordelen of u naar het ziekenhuis moet.

- Moet u hoesten met eventueel koorts, blijf dan thuis en ziek uit.

- Testen op het Corona virus worden uitsluitend nog bij kwetsbare mensen uitgevoerd, als dit voor een verdere behandeling van belang is (landelijk beleid GG&GD).

- Tenslotte: Alle controles voor diabetes, bloeddruk, astma, COPD worden uitgesteld, hebt u een afspraak in de periode tot 6 april, dan nemen we contact met u op. 

 

Excuses voor het ongemak, wij doen dit echter voor uw eigen veiligheid én om te zorgen dat we als praktijk zo goed mogelijk zorg kunnen blijven leveren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

 

2. LSP informatie-uitwisseling:

Als aanvulling hierop hechten wij er aan u te melden dat wij ons in het kader van de Corona-crisis gedwongen zien zo goed mogelijk de informatie over uw gezondheid met de HAP-Eemland te delen via het LSP. Dit zullen wij zo spoedig mogelijk doen via de daartoe beveiligde kanalen. Over het LSP is veel te doen geweest, maar inmiddels is duidelijk dat het in het belang van goede zorg en continuiteit daarin van groot belang is informatie te kunnen uitwisselen met het ziekenhuis en de Huisartsenpost. Dit allemaal uiteraard op een veilige manier. U mag er op rekenen dat uw privacy ten allen tijde is gewaarborgd.

Mochten er voor u echter zwaarwegende redenen zijn om deze uitwisseling van (uitsluitend noodzakelijke) gegevens NIET te wensen, dan vragen we u om ons dit middels een mail naar de praktijk te berichten, dan zetten we dit voor u ‘UIT’. Realiseert u zich dan wel dat men in dat geval op de HAP of SEH in noodgevallen géén toegang heeft tot uw medische gegevens. Ons advies is derhalve om niet voor deze ‘opt-out’ mogelijkheid te kiezen.

In het geval u ACCOORD bent met de uitwisseling hoeft u dus niets te ondernemen, het gaat dan vanzelf. Overigens kunt u ten allen tijde in de toekomst alsnog aangeven dat u deze uitwisseling stop wilt zetten, mocht daartoe aanleiding zijn.

---------------     Aanvulling (dd 21-03-2020): Inmiddels heeft bovenstaande gedragslijn de goedkeuring van VWS en is een noodwet hiervoor in de maak!     ------

 

Wij Hopen dat u hiermee goed bent geïnformeerd over de maatregelen en veranderingen in deze voor iedereen hectische tijden. Aarzelt u bij vragen niet met ons contact op te nemen.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat we in de komende periode wellicht lastiger bereikbaar zijn, en niet-urgente vragen niet altijd direct kunnen beantwoorden.

We doen ons uiterste best de juiste prioriteiten te stellen.

 

Het team van huisartsenpraktijk Watersteeg:

Dr. Dokkum, dr. Vorstermans,

dr. Langens, dr. den Haan,

assistentes en praktijkondersteuners

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Komt u in ieder geval niet zomaar langs bij de praktijk maar stel dringende vragen per telefoon of gebruik het e-consult!!

Deze maatregelen dienen enerzijds om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, anderzijds ook om overbelasting van de zorg te voorkomen. Wij zijn continu bezig te bekijken wat we in het belang van goede zorg voor maatregelen moeten nemen. Houdt dus de informatie daarover in de gaten in de media en op de site.

 

Kaart

Het RIVM heeft een kaart gepubliceerd op de website, waarop te zien is waar in Nederland geregistreerde besmettingen zijn. Die kaart zal dagelijks worden bijgewerkt.

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus