Er is meer dan Corona alleen...

Onder deze titel willen wij u er graag op attent maken dat ondanks alle vérgaande maatregelen rondom het Coronavirus én de gevolgen die dit heeft voor de zorg, wij het ook belangrijk vinden dat u niet onnodig lang met vragen en zorgen over ándere gezondheidsklachten blijft rondlopen.

De praktijk is dan wel gesloten voor mensen zonder afspraak, maar telefonisch GOED BEREIKBAAR voor in principe al uw vragen. We beperken zoveel mogelijk het directe contact, maar zouden belangrijke gezondheidsproblemen die wellicht wél oplosbaar zijn in deze tijd niet willen missen!!

Heeft u dus een vraag: stel hem gerust via het e-consult of de telefoon. Als het in deze tijd niet lukt of nodig is om u hiervoor te zien of te behandelen, zullen wij u dit vertellen. Dus: bij twijfel of iets kan wachten tot na de Corona-crisis: OVERLEG het alstublieft met ons!

Wij zijn er als artsen en assistentes gewoon voor u en bepalen graag in overleg en naar beste inzicht (en mogelijkheden) wat in deze bijzondere tijden wijsheid is. Oók bij mínder urgente gezondheidsklachten. Wel blijven we u uiteraard om voorzichtigheid vragen én om begrip voor het feit dat momenteel 'niet alles mogelijk is'.

Het team van praktijk Watersteeg