Het Coronavirus

Op dit moment rijzen er natuurlijk veel vragen rondom het nieuwe Coronavirus. Wij willen u vragen hiervoor 'gepast' met de praktijk contact op te nemen. Dit om de telefoon-belasting niet onnodig groot te maken. Uiteraard kunt u voor vragen altijd bij onze assistentes terecht, maar realiseert u zich dat wij ook (met dezelfde bezetting) alle ándere vragen en problemen rondom uw gezondheid graag zo goed als mogelijk willen bijven behandelen. 

Probeert u daarom eerst eens of de antwoorden op de vragen die u heeft over het Coronavirus mogelijk zijn te vinden op goede sites op het internet. Denk hierbij vooral aan thuisarts.nl en de site van het RIVM: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus en https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Ook is er een landelijk telefoonnummer van de overheid voor informatie over het Coronavirus: 0800-1351.

Komt u er niet uit, of hoort u tot de groepen waarvoor deze informatiebronnen een contact met uw huisarts adviseren BELT u ons dan voor overleg! Kom niet langs op de praktijk en maak niet zonder meer een afspraak via de webagenda!! Dit is van belang om zoveel mogelijk eventuele besmetting van anderen te voorkomen. 

In zijn algemeenheid zijn voor ons de volgende zaken van belang als u ons belt: 

1. Wat zijn uw klachten? (Corona geeft een griepachtig beeld met een combinatie van vooral luchtwegklachten als hoesten en benauwdheid én koorts).

2. Bent u in contact geweest met een bekende Corona-patiënt ofwel bent u in de afgelopen twee weken in een "Corona-gebied" geweest??

Wat is er veranderd?: Inmiddels is duidelijk dat het Coronavirus een zeer ernstig verlopend ziektebeeld kán (maar niet hoeft!) te veroorzaken. Ook is duidelijk dat de verspreiding erg snel gaat en er dus vergaande maatregelen nodig zijn om dit te vertragen. Het is nog altijd zo dat de meeste mensen na eventuele besmetting NIET  ernstig ziek zullen worden, maar milde(re) klachten ontwikkelen. Het is wel zaak ook bij milde klachten uzelf als mogelijke besmettingsbron te beschouwen. Geen reden dus voor paniek zodra u niest of hoest, maar WEL tot uiterste voorzichtigheid in het contact!  Bij twijfel BELT u met onze praktijk.