LSP

Hierbij wil ik ook nog eens de brief over (al dan niet) toestemming geven voor koppeling van uw gegevens met het LSP onder de aandacht brengen. Dat maakt (een belangrijk deel van) uw dossier bereikbaar voor artsen die u zien in een waarneemsituatie, op de huisartsenpost of in het ziekenhuis / op de spoedeisende hulp, wanneer dit nodig is voor een goede behandeling. Uiteraard geldt hiervoor dezelfde geheimhoudingsplicht en regels die altijd voor medische gegevens gelden en is de toegang beveiligd! 

Ook deze brief werd verzonden per huishouden maar is uiteraard bestemd voor alle patiënten van de praktijk (vanaf 16 jaar). Hieronder de betreffende brief:

 

Toestemming gebruik LSP (het Landelijk Schakel Punt)

Tevens is het goed om u er bij deze nog eens op te wijzen dat het nodig is om uw toestemming voor het gebruik van LSP vast te leggen, om uw gegevens te kunnen delen met andere zorgverleners. Door de Coronamaatregelen is dit tijdelijk ‘automatisch’ mogelijk gemaakt, maar voor de toekomst is het een vereiste dat u hiervoor zelf uw toestemming vastlegt.

Hieronder ziet u hoe dit gemakkelijk kunt doen via de hiervoor bedoelde website van “vecozo”

(tekst van de website)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Online toestemming

Patiënten kunnen online toestemming regelen voor de uitwisseling van hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat doen zij op volgjezorg.nl (voorheen ikgeeftoestemming.nl). Op deze website zoekt de patiënt eerst de zorgverlener op bij wie hij toestemming wil regelen. Als deze zorgverlener meedoet met de dienst Opt-in van VECOZO, kan de patiënt kiezen: online toestemming regelen door in te loggen met DigiD met sms, of door een formulier in te vullen, te printen en in te leveren bij de zorgverlener.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wilt u dit online regelen, dan gaat u naar het volgende adres:

(U kunt overigens ook de link gebruiken op de website van uw huisarts)

https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken/toestemming/online-toestemming

 

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor uw moeite,

uw huisarts.

mw. L.A. Dokkum,

mw. M.T.V. Vorstermans,

mw. F.N.M. Langens,

dhr. M. den Haan.