LSP (communicatie met ziekenhuis en Huisartsenpost Eemland)

LSP informatie-uitwisseling:

Als aanvulling hierop hechten wij er aan u te melden dat wij ons in het kader van de Corona-crisis gedwongen zien zo goed mogelijk de informatie over uw gezondheid met de HAP-Eemland te delen via het LSP. Dit zullen wij zo spoedig mogelijk doen via de daartoe beveiligde kanalen. Over het LSP is veel te doen geweest, maar inmiddels is duidelijk dat het in het belang van goede zorg en continuiteit daarin van groot belang is informatie te kunnen uitwisselen met het ziekenhuis en de Huisartsenpost. Dit allemaal uiteraard op een veilige manier. U mag er op rekenen dat uw privacy ten allen tijde is gewaarborgd.

Mochten er voor u echter zwaarwegende redenen zijn om deze uitwisseling van (uitsluitend noodzakelijke) gegevens NIET te wensen, dan vragen we u om ons dit middels een mail naar de praktijk te berichten, dan zetten we dit voor u ‘UIT’. Realiseert u zich dan wel dat men in dat geval op de HAP of SEH in noodgevallen géén toegang heeft tot uw medische gegevens. Ons advies is derhalve om niet voor deze ‘opt-out’ mogelijkheid te kiezen.

In het geval u ACCOORD bent met de uitwisseling hoeft u dus niets te ondernemen, het gaat dan vanzelf. Overigens kunt u ten allen tijde in de toekomst alsnog aangeven dat u deze uitwisseling stop wilt zetten, mocht daartoe aanleiding zijn.

---------------     Aanvulling (dd 21-03-2020): Inmiddels heeft bovenstaande gedragslijn de goedkeuring van VWS en is een noodwet hiervoor in de maak!     ------

 

Wij Hopen dat u hiermee goed bent geïnformeerd over de maatregelen en veranderingen in deze voor iedereen hectische tijden. Aarzelt u bij vragen niet met ons contact op te nemen.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat we in de komende periode wellicht lastiger bereikbaar zijn, en niet-urgente vragen niet altijd direct kunnen beantwoorden.

We doen ons uiterste best de juiste prioriteiten te stellen.

 

Het team van huisartsenpraktijk Watersteeg:

Dr. Dokkum, dr. Vorstermans,

dr. Langens, dr. den Haan,

assistentes en praktijkondersteuners