Nieuw 'platform' en OPEN...

Sinds 1 december is er aan onze site één en ander veranderd. In de basis zien de beginschermen er hetzelfde uit, de actualiteiten kunt u nog op de vertrouwde plaats vinden, maar een belangrijk onderdeel is gewijzigd en toegevoegd waar het gaat om de e-consulten, de webagenda en de mogelijkheden om herhaal-medicatie aan te vragen. Ook is er daardoor de mogelijkheid gecreëerd om uw eigen dossier online in te zien (het zgn. project 'OPEN') Dit is (behalve een wettelijke verplichting) een ontwikkeling die bijdraagt aan de transparantie in de zorg en aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede informatieverstrekking en -verwerking. Het zorgt ervoor dat u zelf kunt meehelpen uw medisch dossier up to date en zo correct mogelijk te houden. Maar het maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld even terug te kijken naar wat de afspraken of adviezen in het laatste consult waren of andere delen van uw dossier in te zien.

Omdat hiervoor een nieuw 'platform' nodig was, is het helaas nodig dat u éénmalig een nieuw account aanmaakt als u van deze diensten gebruik wilt kunnen maken. Eind november is hiertoe per post al informatie verzonden. Dit deden we middels één brief per huishouden. Tot onze spijt was hierin niet voldoende duidelijk vermeld dat het uiteraard voor alle gezinsleden (vanaf 16 jaar) geldt en dat voor ieder gezinslid een eigen account aangemaakt dient te worden. Hiervoor is het ook nodig een eigen / uniek e-mailadres te hebben. Dit kan helaas niet anders omdat uw dossier uiteraard alléén voor uzelf zichtbaar moet zijn en er derhalve niet meerdere dossiers aan één mailadres kunnen worden gekoppeld. Bijgaand ziet u de verzonden brief ten overvloede nog eens afgedrukt en we doen ons best om iedereen van wie een mailadres bij ons bekend is de brief ook nog eens digitaal te verzenden.

Ik wijs u er hier ook nog op dat het, wanneer uw account eenmaal actief is, ook mogelijk (maar niet noodzakelijk) is een app te downloaden op uw smartphone, waarmee functionaliteiten als het e-consult, afspraken maken, medicatie aanvragen en dergelijke ook op uw telefoon mogelijk worden. Bij (uitsluitend) elektronisch gemaakte afspraken krijgt u bovendien een bevestiging en een herinnering aan de afspraak indien u dat wenst.

Tot slot wil ik nog begrip vragen dat het enige tijd (tot enkele dagen) kan duren voordat uw account door ons is geactiveerd. Dit komt omdat iedere individuele aanvraag door ons aan het éigen dossier moet worden gekoppeld en we dit natuurlijk zorgvuldig willen doen. Het kan dan ook voorkomen dat u wordt gebeld wanneer bijvoorbeeld uw mailadres bij ons nog niet bekend was of wanneer er andere twijfels zijn bij de koppeling.

Hieronder de tekst van de verzonden brief over 'OPEN':

 

(Brief zoals verzonden naar ieder huishouden (maar dus bestemd voor iedere individuele patiënt van onze praktijken))

Onderwerp: Dossierinzage en vernieuwd patiëntenportaal.

 

Beste patiënt van huisartsenpraktijk Watersteeg,

Het zal u mogelijk niet ontgaan zijn dat u binnenkort online inzage in uw medisch dossier krijgt.

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

  • Advies van de huisarts
  • Uitslagen van uw onderzoeken
  • Een overzicht van uw medicijnen

Deze gegevens kunt u inzien vanaf uw computer thuis of op uw smartphone of tablet.

Om deze inzage voor u eenvoudig toegankelijk te maken gaat onze praktijk gebruik maken van een nieuw patiëntenportaal. In dit nieuwe portaal kunt u, naast het inzien van uw medisch dossier, ook gebruik maken van onderstaande functionaliteiten:

   • Een vraag stellen aan uw huisarts (e-consult)
   • Herhaalrecepten bestellen
   • Een afspraak maken
   • Berichten ontvangen van uw zorgverlener

Wij verwachten de online inzage van uw dossier medio november / begin december af te ronden en gaan vanaf 01-12-2020 reeds gebruik maken van het nieuwe patiëntenportaal. Vanaf deze datum zal ons huidige portaal niet meer toegankelijk zijn.

Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe portaal dienen patiënten een nieuw account aan te vragen. Dit is nodig vanwege aangescherpte beveiligingseisen die de overheid stelt. Een nieuw account kunt u via het nieuwe portaal aanvragen.

Accounts voor ons huidige portaal zullen door ons afgesloten en verwijderd worden.

U vindt ons nieuwe portaal vanaf 01-12- 2020 op onze website ‘praktijkwatersteeg.nl'
Door naar “mijn omgeving” te gaan en te kiezen voor “ik ben patiënt bij” en dan de praktijk van ofwel dr. den Haan en dr. Langens, ofwel dr. DOkkum en dr. Vorstermans aan te klikken wordt u geleid naar de site van mdenhaan.uwzorgonline.nl ofwel dokkumvorstermans.uwzorgonline.nl. Daar kunt u het account aanmaken en later bevestigen via de ontvangen mail.

 

Zijn uw gegevens veilig in dit portaal?

Alleen de huisarts, de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. De huisarts en de medewerkers van de praktijk hebben geheimhoudingsplicht. U ziet uw medische gegevens nadat u inlogt op uw patiëntportaal. Geef de inlogcodes van uw account nooit aan anderen.

 

Pas op met het geven van uw medische gegevens aan anderen.

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of andere bedrijven om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier. Geef alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of met de assistente. Zij kunnen u helpen.

 

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor uw moeite,

uw huisarts:  mw. L.A. Dokkum / mw. M.T.V. Vorstermans,  mw. F.N.M. Langens / dhr. M. den Haan.