Huisartsenzorg anno 2021 volgens praktijk Watersteeg

Bellen voor een afspraak, wachten in de wachtkamer, 10 minuten in de spreekkamer, vervolgafspraak voor een onderzoek, uitslag opvragen en eventueel een vervolgtraject starten.

In de huisartsenpraktijk een belangrijke routine, maar soms is het prettig dat het ook anders kan. Bij huisartsenpraktijk Watersteeg maken wij graag gebruik van gezondheidsoplossingen die passen bij het dagelijks leven van onze patiënten.

Afbeelding tabletOnline afspraken maken voor het spreekuur, maar ook voor een telefonisch of videoconsult. Vanuit huis, of zelfs vanaf kantoor, rustig een gesprek voeren met de huisarts . Naar aanleiding van dit consult kan de huisarts eventueel direct een vervolgafspraak inplannen of eventueel apparatuur ter beschikking stellen voor zorg op afstand.

In 2020 zijn wij gestart met twee trajecten om de patiënt doeltreffender en praktischer zorg te leveren, beide trajecten hebben geresulteerd in een, door patiënten zeer positief ervaren, toegankelijker en uitgebreidere dienstverlening.

 

Uitbreiding toegankelijkheid via onze patiëntenomgeving.

Middels dit portaal bieden wij de mogelijkheid tot:

  • Maken van een afspraak met de zorgverlener
  • Bestellen van herhaalreceptuur
  • Inzien van het medisch dossier en opvragen van uitslagen
  • Het aanvragen van een e-consult

Hiernaast zijn wij een uitgebreid traject voor "zorg op afstand" gestart,.

De ervaringen die wij daarin hebben opgedaan passen wij nu dagelijks toe in onze praktijkvoering door gebruik te maken van de mogelijkheid tot het doen van videoconsulten maar ook door thuismonitoring bij en door de patiënt zelf. Zo hebben wij de beschikking over:

  • Tablets voor direct videocontact met de zorgverlener
  • Bloeddrukmeting door de patiënt zelf in de eigen vertrouwde thuisomgeving
  • Saturatiemeters voor patiënten waar het wenselijk is om voor een vastgestelde periode de saturatiewaarden te monitoren
  • Longfunctiemeting
  • Direct chatcontact met de zorgverlener

Voor ons is bovenstaande slechts een voorbeeld van wat wij, als onderdeel van de reguliere huisartsenzorg, graag bieden aan onze patiënten, Nieuwe ontwikkelingen en ideeën blijven ons bezighouden om te onderzoeken en bij meerwaarde toe te passen in onze dagelijkse praktijk.