Tarieven

Basistarieven particulier verzekerden:
Genoemde tarieven zijn geldig op alle werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur en zijn bijgewerkt op 1 januari 2018.

Consult : 9,59
Lang / Dubbel consult : 19,18
Visite : 14,38
Visite langer dan 20 minuten : 23,97
Telefonisch consult : 4,79
E-consult : 4,79
Herhaalrecept : 0,00
Vaccinatie (op verzoek) : 14,10

Deze tarieven zijn bedoeld voor op naam ingeschreven patiënten.

LET OP: Voor passanten / tijdelijke patiënten gelden hogere tarieven. Hiervoor bestaat immers geen abonnementshonorarium.

Niet verschijnen op afspraak:
U zult begrijpen dat het, mede gelet op de drukte in de praktijk, uiterst vervelend is als u zonder af te melden niet op een afspraak verschijnt.
Bij niet tijdig afzeggen, in principe minimaal 24 uur tevoren, zal het afgesproken consult in rekening worden gebracht en moet u zelf een nieuwe afspraak maken.
Bij herhaaldelijke 'no-show' kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn u hiervoor een aparte (door u zelf te betalen) rekening te sturen (conform de richtlijnen van de beroepsgroep).

Avond-, nacht- en weekenddienst:
Voor consulten en visites in de avond-, nacht- en weekenddienst ontvangt u een rekening van de huisartsenpost. Hieronder het kostenoverzicht zoals ook te vinden op de site van "Huisartsen Eemland":

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden vergoed door de basisverzekering.
Per 1 januari 2017 gelden onderstaande tarieven.

Tarieven
Alleen telefonisch consult 25,00
Consult op de huisartsenpost 106,78
Visite aan huis 160,18