Huisartsenvisites

In onze praktijk kunnen op iedere werkdag huisartsenvisites volgens afspraak aangevraagd worden.

De visites vinden in principe plaats tussen 12.00 en 14.00 uur, maar afhankelijk van de drukte ook wel aan het einde van de dag.

Afspraken kunnen telefonisch via de praktijkassistentie worden gemaakt.
Hiervoor kunt u op werkdagen (bij voorkeur) bellen tussen 08.00 en 11.00 uur (telefoonnummer 033 4572434 of 033 4572435).
Kiest u optie 3 van het telefoonmenu. Voor spoed kunt u natuurlijk altijd bellen.

Wanneer u een afspraak maakt zal de assistente vragen naar de reden. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en eventuele spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Huisartsenvisites zijn bedoeld voor situaties waarin het voor de patiënt om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen.
Omdat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn zal de assistente, eventueel samen met de huisarts, beoordelen of een huisbezoek afgelegd wordt.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het huisartsenspreekuur te komen en is alleen mogelijk indien dit medisch noodzakelijk is.

Voor overige situaties kunt u een afspraak maken voor het huisartsenspreekuur, het telefonisch spreekuur of gebruik maken van het e-consult.
Voor eenvoudige vragen kunt u ook bij de praktijkassistente terecht.


E-health:
Voor korte vragen aan uw huisarts kunt u vaak ook gebruik maken van ons e-consult.
U dient hiervoor te beschikken over een account voor deze website en in te loggen tot Mijn omgeving. U kunt een account aanvragen via de homepagina van deze website.