Nieuw 'platform' en OPEN...

Sinds 1 december is er aan onze site één en ander veranderd. In de basis zien de beginschermen er hetzelfde uit, de actualiteiten kunt u nog op de vertrouwde plaats vinden, maar een belangrijk onderdeel is gewijzigd en toegevoegd waar het gaat om de e-consulten, de webagenda en de mogelijkheden om herhaal-medi

Corona-update 2021.

Inmiddels schrijven we 2021 en helaas is de Corona-pandemie nog even actueel als vorig jaar. Met de vaccinaties in het vooruitzicht zullen we helaas nog wat geduld, afstand en andere beschermingsmaatregelen in acht moeten nemen.