Bloedafname en laboratoriumonderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van klachten, het verloop van een ziekte of het resultaat van een behandeling, kan het nodig zijn dat de huisarts uw bloed, urine of ontlasting laat onderzoeken. Indien dit het geval is ontvangt u een aanvraagformulier voor onderzoek.

Voor de afname van bloed, ook bloedafname of bloedprikken genoemd, en het inleveren van urine of ontlasting kunt u terecht bij ons hier op de praktijk, De Herberg of het Meander Medisch Centrum.

Indien voor het onderzoek nodig is dat u nuchter bent dan staat dit op het aanvraagformulier vermeld.
Een potje om urine of ontlasting in in te leveren kunt u halen bij onze praktijkassistent(e).

Het afgenomen bloed en ingeleverde urine of ontlasting worden in een laboratorium onderzocht.
De huisarts ontvangt de uitslag van het onderzoek. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is het de bedoeling dat u zelf vervolgens belt met de assistente of de huisarts om de uitslag te vernemen. Ook kunt u dit via een e-consult regelen.