Praktijkondersteuner en preekuurondersteuner

Bij onze huisartsenpraktijk zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, meerdere POH's en een SOH werkzaam.

Een POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) controleert en begeleidt patiënten op specifieke aandachts-gebieden. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts. Een SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) is een assistente die speciaal opgeleid is om bepaalde klachten van de huisarts over te nemen.

U kunt terecht bij het POH-S spreekuur en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetes
  • hart- en vaatziekten (of preventie daarvan)
  • astma/COPD
  • indien u behoort tot de groep 'kwetsbare ouderen'

 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke GezondheidsZorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.
 

 • SOH spreekuur (Spreekuur Ondersteuner Huisarts
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • Allergische huidreactie (urticaria)
  • Bijtwonden
  • Bloedneus
  • Brandwond 1e en 2e graads
  • Enkelkneuzing/distorsie
  • Keelpijn korter dan 14 dagen
  • Schaafwonden
  • Scheur- en snijwonden
  • Voorhoofdsholteontsteking/ sinusitis
  • Tand door lip
  • Teenletsel (behalve de grote teen)
  • Tekenbeet
  • Insectenbeet
  • Blauwe plek onder de nagel/subunguaal hematoom
  • CVRM: Preventief consult voor het voorkomen van hart- en vaatziekten. (cardiovasculair risico management)

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak wil maken om bij u langs te komen.