Videoconsult & Beeldbellen

Het is tegenwoordig ook mogelijk om (in het geval fysiek onderzoek niet noodzakelijk is maar u de huisarts of praktijkondersteuner wel wilt zien) een consult middels beeldbellen te realiseren. Om dit soepel te laten verlopen volgen hieronder een aantal tips: 


Wanneer videobellen?
Het is mogelijk om te videobellen met de huisarts of praktijkondersteuner wanneer er geen lichamelijk onderzoek nodig is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een controle afspraak, het bespreken van bestaande medicatie, stoppen met roken of bijvoorbeeld psychische klachten. Twijfelt u of videobellen in uw situatie geschikt is, belt u dan gerust met de assistente voor overleg.

Hoe maak ik een afspraak voor videobellen?
U kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken voor videobellen. Geef bij de assistente aan dat u graag zou willen videobellen. De assistentes bekijken dan of videobellen in uw geval geschikt is en controleert of uw e-mailadres juist bij ons in het systeem staat.

Ook kunt u via de website of app met uw eigen account een afspraak voor videobellen maken. Voor de uitnodiging van het videobellen wordt dan gebruikt gemaakt van het e-mailadres dat u voor het account heeft opgegeven.

Hoe werkt het?
Er wordt een afspraak gemaakt voor videobellen op een bepaald tijdstip. Op het tijdstip dat u de afspraak heeft, ontvangt u een e-mail bericht (afzender 
noreply@zorgrotonde.net) met een link naar de omgeving voor het videobellen. Het is niet nodig hiervoor de app te downloaden, u klikt gewoon als u de keuze krijgt op het onderste blauwe balkje: "via web".
Voor ieder videoconsult wordt een nieuwe link gegenereerd. Het videoconsult vindt plaats in een veilige omgeving waar geen andere personen aan kunnen deelnemen.

Heeft u binnenkort een videoconsult met uw huisarts of praktijkondersteuner?
Hieronder vindt u tips voor de voorbereiding en een handleiding die stap voor stap laat zien hoe u kunt deelnemen aan het videoconsult.

 

instructie

 

Na afloop:

Omdat videobellen een nieuwe mogelijkheid is in de praktijk zijn wij benieuwd hoe u het videoconsult heeft ervaren en of u feedback heeft. Daarom verzoeken we u een enquêteformulier in te vullen nadat het videoconsult heeft plaatsgevonden. De enquête neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.