Telefonische bereikbaarheid

De huisartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via het algemene praktijknummer 033 4572434 / 033 4572435

Wanneer u ons belt krijgt u een keuzemenu te horen:

  • voor het inspreken van herhaalrecepten kiest u optie 2
  • indien u de assistentie wilt spreken kiest u optie 3
  • voor praktijkinformatie kiest u optie 4

De praktijkassistente zal altijd vragen naar de reden waarom u belt en mogelijk nog een aantal andere vragen stellen. Zij doet dit om u zo goed mogelijk te helpen. De assistentes zijn hiervoor opgeleid. De assistente is, net zoals de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met de informatie om te gaan. 

Voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalrecepten en inschrijven kunt u ons de hele dag bellen tussen 08.00 en 17.00 uur. Let op!: Om dezelfde dag nog een afspraak te kunnen regelen is het belangrijk dat u aan het begin van de dag belt. Dan is er nog ruimte op het spreekuur en is voor ons de 'dagplanning' beter te maken. (Hoe eerder u belt, des te groter is de kans dat u nog terecht kunt)


Voor het opvragen van uitslagen van verrichte onderzoeken is het handig als u tussen 13.00 en 14.00 uur belt.

 

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoedeisende zaken buiten praktijktijden belt u de huisartsenpost via nummer: 085 7731100

 

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112