Actueel

Nieuw 'platform' en OPEN...

Sinds 1 december is er aan onze site één en ander veranderd. In de basis zien de beginschermen er hetzelfde uit, de actualiteiten kunt u nog op de vertrouwde plaats vinden, maar een belangrijk onderdeel is gewijzigd en toegevoegd waar het gaat om de e-consulten, de webagenda en de mogelijkheden om herhaal-medi

LSP

Hierbij wil ik ook nog eens de brief over (al dan niet) toestemming geven voor koppeling van uw gegevens met het LSP onder de aandacht brengen. Dat maakt (een belangrijk deel van) uw dossier bereikbaar voor artsen die u zien in een waarneemsituatie, op de huisartsenpost of in het ziekenhuis / op de spoedeisende hulp, wanneer dit nodig

Corona-update 2021.

Inmiddels schrijven we 2021 en helaas is de Corona-pandemie nog even actueel als vorig jaar. Met de vaccinaties in het vooruitzicht zullen we helaas nog wat geduld, afstand en andere beschermingsmaatregelen in acht moeten nemen.