Praktijkondersteuner

Bij onze huisartsenpraktijk zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, meerdere POH's werkzaam.

Een POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) controleert en begeleidt patiënten op specifieke aandachts-gebieden. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts.

U kunt terecht bij het POH-S spreekuur en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetes
  • hart- en vaatziekten (of preventie daarvan)
  • astma/COPD
  • indien u behoort tot de groep 'kwetsbare ouderen'

 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke GezondheidsZorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.

 

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak wil maken om bij u langs te komen.